Nous/Wij


Makoura

Makoura is de eerste generatie( binnen haar families) van een multiculturele mix, haar vader afrikaan zijnde en haar moeder Belg zijnde. Ze groeide op met haar zus, ouders en grootouders in een klein dorpje in Vlaanderen. 
Al heel jong begreep ze dat haar haren niet hetzelfde waren als haar zus, moeder, grootmoeder of zelfs haar vriendinnen en dit was niet altijd een positieve ervaring.

Op haar 12 jaar deed ze haar eerste big chop en 6 jaar later is ze aan haar echte hair journey begonnen.
Sedert 6 jaar werkt ze in de sector voor sociale promotie te Brussel waar ze haar passie om mensen te helpen dagelijks kan aanspreken.

Makoura est la première génération (dans ses familles) d’un mélange culturelle, son père étant africain et sa mère étant belge. Elle a grandi avec sa soeur, parent et grand-parents dans un petit village en Flandre.
Depuis très jeune elle a compris que ses cheveux n’était pas comme ceux de sa soeur, sa mère, sa grand-mère ou même ses copines et ceci n’était pas toujours une expérience positif.

A 12 ans elle a fait son big chop et 6 ans plus tard son véritable “hair journey” a commencé.
Depuis 6 ans elle travaille dans le secteur de la promotion sociale à Bruxelles ou elle utilise sa passion d’aider les gens au maximum.


Marie-Laure

Passionnée de cheveu depuis son enfance, Marie-Laure fait sa première tresse vers à 4 ans, sur les très long cheveux noirs de sa mère.
Elle a toujours été entourée de sa grand-mère et de sa mère, toutes trois ayant un métissage différents, elle a donc toujours connu les différences entre types de cheveux et aiment le cheveux quel que soit son type.
Diplômée , en autres, de l’ICHEC Brussels Management school, elle est actuellement en charge de la gestion financière et d’audit pour des fonds européens. Mais consacre la majeure partie de son temps libre à l’entreprenariat.

La passion est une flamme que rien ne peut éteindre.

Gepassioneerd door haren sinds heel jong, maakte Marie-Laure haar eerste vlecht als ze ongeveer 4 jaar was in de zeer lange zwarte haren van haar mama.
Zij is steeds omringd geweest door haar grootmoeder en moeder, alle 3 zijn ze dan ook van een verschillende mengeling, waardoor ze dus steeds de verschillen in de haartypes heeft gekend en van elk type heeft gehouden.
Gediplomeerd, onder andere, aan de ICHEC Brussels management school, heeft ze momenteel de leiding over de financiële boekhouding en de audit voor europese fondsen maar ze wijdt het merendeel van haar vrije tijd aan het ondernemerschap.