Krolletjes est impatiente de vous revoir mais entre-temps rejoignez-nous sur instagram!

Krolletjes staat te trappelen om jullie terug te zien maar volg ons ondertussen op instagram!

Stay safe…

Krolletjes est né de la passion et de la volonté de créer des moments privilégiés d’échanges autour du cheveu.

·       C’est la liberté de s’aimer à travers ses cheveux naturels ou extensions.

·       C’est la création de moments privilégiés entre les parents et leurs enfants.

·       C’est la convivialité et la création de liens sociaux aux travers d’ateliers de coiffure, de soins ou d’apprentissage

Réalisé avec passion, discipline et créativité

Krolletjes is ontstaan uit de passie en de wens om unieke uitwissel momenten te creëren rondom het haar.

  • Het is de vrijheid van zichzelf te houden dankzij zijn natuurlijke haren of extensions.
  • Het is de creatie van unieke momenten tussen de ouders en hun kinderen.
  • Het is de samenhorigheid en het smeden van sociale banden door middel van haar haar gerelateerde ateliers, ateliers omtrent verzorging of leerateliers.

Gerealiseerd met passie, discipline en creativiteit.